top of page
Abstracte vormen

Privacy

Privacyrecht is sinds de invoering van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) niet meer weg te denken. De AVG gaat over persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die direct of indirect te herleiden zijn naar een natuurlijk persoon.
 

De AVG legt verplichtingen op aan organisaties die persoonsgegevens inzien, opslaan, bewaren, gebruiken, doorgeven etc. Deze regels gelden voor (bijna) alle organisaties en overheden.
 

Informatieplicht
Uw organisatie maakt gebruik van persoonsgegevens zoals van uw klanten, medewerkers en leveranciers. Een verplichting uit de wet is dat u deze personen actief informeert over het gebruik van hun persoonsgegevens. Wij adviseren u over hoe u dat doet.

 

Wij controleren of maken verwerkersovereenkomsten en privacyverklaringen. Helpen bij en adviseren over een datalek. Adviseren over uw interne privacybeleid, bewaartermijnen, cameratoezicht, voeren DPIA’s uit etc.
 

Het belang van naleving
Aan organisaties kunnen hoge boetes worden opgelegd als de privacywet niet, of onvoldoende wordt nagekomen. Daarnaast kan uw organisatie in een slecht daglicht komen te staan wanneer niet wordt voldaan aan de AVG. Dit kan leiden tot reputatieschade. Wij helpen onze opdrachtgevers bij het AVG-compliant maken van hun organisaties, om te voorkomen dat hen dit overkomt. Daarvoor hebben wij een 12-stappenplan opgesteld en modellen gemaakt. Ook geven wij inhouse privacybewustzijn trainingen. Ons Privacy 12-stappenplan is kosteloos en kunt u bij ons aanvragen.

 

Functionaris gegevensbescherming (FG)
In bepaalde gevallen is het nodig dat uw organisatie een FG aanstelt. Wij adviseren daarover en verlenen daarnaast diensten als FG. Hylke Klasens is hiervoor op interim basis inzetbaar. Het is vaak geen fulltime functie en het kan daarom al voldoende zijn dat een FG een uur per maand werkzaamheden in uw organisatie verricht. 

bottom of page