top of page
Cirels_new_groot.png

Intellectueel eigendom (IE)

Het intellectueel eigendomsrecht (IE) is hét rechtsgebied dat creativiteit beschermt. Daaronder valt het auteursrecht, modellenrecht, merkenrecht, en handelsnaamrecht.
 

Auteursrecht

Het auteursrecht beschermt, direct vanaf het moment van het maken ervan, elk werk dat door middel van creativiteit tot stand is gekomen. Denk daarbij aan productvormgeving, een boek, een film, software, muziek, een gebouw etc. Het is voor bescherming niet nodig dat het werk wordt geregistreerd.

 

Modellenrecht

Het modellenrecht beschermt elke 2D en 3D tekening, schets, afbeelding, nadat dit is geregistreerd in de daarvoor bestemde registers. Voor bescherming is het niet nodig dat het model heel creatief is vormgegeven. Criterium is dat het nieuw is en een eigen karakter heeft. De drempel voor bescherming ligt bij modellenrecht lager dan bij auteursrecht. Het is zelfs mogelijk aanspraak te maken op modellenrecht wanneer u niet registreert. U heeft dan gedurende 3 jaar bescherming tegen namaak in de hele EU.

 

Merkenrecht

Als merk kan een product- of bedrijfsnaam worden beschermd, maar ook een logo, een kleur, en zelfs een muziek- of beeldfragment dat als merk wordt gebruikt. Om van het merkenrecht gebruik te kunnen maken moet het merk geregistreerd worden bij de daarvoor bestemde registers.

Voor registratie van modellen en merken werkt Ruby Nefkens Legal samen met gespecialiseerde bureaus.
 

Handelsnaamrecht

Het handelsnaamrecht beschermt de handelsnaam waaronder uw organisatie aan het commerciële verkeer deelneemt. Het is niet nodig om een handelsnaam te registreren, als u maar kunt bewijzen dat u de naam gebruikt.
 

Contracten

Ook door het maken van goede schriftelijke afspraken beschermt u uw rechten. Op het gebied van IE maken of beoordelen we verschillende contracten, zoals geheimhouding (NDA), IT en licentie. Ook adviseren we over IE-clausules in overeenkomsten, zoals arbeidsovereenkomsten. Meer info vindt u hier.
 

E-commerce

Op het gebied van E-commerce gelden specifieke regels. Hoe moet uw website en online webshop eruitzien? Wat moet erop staan? Hier spelen ook vragen over merk- en auteursrecht, domeinnamen, handelsnamen, reclame, privacy statement, cookie gebruik, sociale media. Ook hierover adviseren we u graag.
 

Handhaving van IE-rechten

Als een concurrent uw product namaakt, of gebruik maakt van een overeenstemmend merk, een bedrijf start met een naam die verwarrend is, of uw bedrijfsgeheimen steelt, dan wilt u dit zo snel mogelijk stoppen.

Inbreuk op uw rechten brengt in de meeste gevallen immers enorme schade toe aan uw bedrijf. Wanneer nodig strijden we daarom voor uw belangen in de rechtszaal. En bij inbeuk op IE-rechten betaalt de inbreukmaker het grootste deel van de kosten.

bottom of page