top of page

Contracten

Een mondeling contract is ook bindend, maar beter “safe than sorry”. Want een mondelinge afspraak is niet makkelijk te bewijzen als er een conflict ontstaat. Wij adviseren u over welke contracten u nodig heeft, welke afspraken u kunt maken, en hoe de afspraken goed vast te leggen.
 

Onze expertise ligt, onder andere, bij de volgende overeenkomsten:

-  Licentie

-  IT/Software

-  Overdracht Intellectuele Eigendomsrechten

-  Geheimhouding (NDA)
-  Letter of intent (LOI)

-   Distributie (exclusief of selectief)

-  Productie en levering

-  Ontwikkeling

-  Agentuur

-  Verwerkersovereenkomst

-  Algemene voorwaarden

-  Inkoop- en verkoop

-  Samenwerking

bottom of page